Ön İşlem & Temizlik

Daldırma Hattı

Daldırma hattı genellikle Sprey hatlarına kıyasla üretim kapasiteleri fazla yüksek olmayan ve kurulum alanı kısıtlı olan yerlerde kullanılan ön işlem şeklidir.

Bu sistem robotik kontrollü olabildiği gibi tavana kurulan bir kreyn sistemi ile de çalışabilmektedir. Sprey hatlarında olduğu gibi ürünlerden beklenen tuz testi dayanımına göre proses banyo sıralaması kimyasal temini yapılan firma tarafından belirlendikten sonra uygun görülen paslanmaz kalite malzeme seçimi yapılarak banyoların, pompa-eşanjör grupları ve bunların tesisat imalatları gerçekleştirilir. Robotik sistem ile banyolar arası ürün aktarımı yapıldığında proses süreleri ve zamanlamalar kontrol edilebilir fakat aktarma işlemi kreyn sistemi ile manuel bir şekilde çalışan tarafından yapılan sistemlerde proses zamanı ve gerekli damlama süreçleri yeter derecede kontrol altına alınamaz ve zaman zaman üretimde zamanlama anlamında aksamalar meydana gelebilir. Bu durum ürün kalitesinde ciddi anlamda problemlere neden olabilmektedir. Bunların önüne geçebilmek adına kritik süreçlere sahip proses banyolarında uyarıcı lambalar ve siren sistemleri konulabilmektedir.

Daldırma hatlarındaki kimyasal proses tamamlandığında malzemeler son banyodan sonrasına robot ya da kreyn sistemi ile kurutma fırınına yerleştirilebilir. Kurutma fırınından çıkartılan malzemeler daha sonrasında yükleme bölgesine taşınarak konveyör hattına asılır ve boyama-pişirme işlemi gerçekleştirilerek hat üzerinde ilerlemeye devam eder ve malzeme indirme bölgesinde malzemeler hattan indirilip paketleme bölümüne gönderilir.

Daldırma hatlarının Sprey hatlarına kıyasla başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Yerleşim alanının kısıtlı oluşu ve az yer kaplaması
  • Malzemelerin tam anlamı ile kimyasal ile nüfuziyeti
  • Düşük yatırım maliyeti