Ön İşlem & Temizlik

İyonizasyon

Günümüzde kullanılan plastik malzemelerin büyük bir kısmı yüzeyde elektrostatik yük oluşmasına son derece müsaittir. Dolayısıyla yüzeyler ortamdaki havada bulunan parçacıkları güçlü bir şekilde kendilerine çekerler. Yüzeye yapışan bu parçacıkların boyama işlemi öncesinde temizlenmeleri gerekmektedir.

Üç boyutlu veya yapısal yüzeylerdeki kirlerin konvansiyonel yöntemler kullanılarak temizlenmesi zordur. Sürekli olarak hareket halinde olan malzeme taşıyıcıları gibi ekipman da geometrileri nedeniyle zor temizlenebilmektedir.

Dinamik iyonizasyon istasyonu özellikle bu tür uygulamalar için geliştirilmiştir.  Üç boyutlu parçalar taşıyan malzeme taşıyıcıları iyonizasyon istasyonundan genellikle konveyör sistemleri üzerinde veya konveyör sistemlerine asılı halde geçmektedirler. Giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilmiş olan iyonizasyon elektrotları genellikle hava yoluyla plastik yüzeylere taşınan pozitif ve negatif yüklü iyonlar üretmektedir. Böylelikle statik yüzey yükleri nötrleştirilmektedir.

Aralara yerleştirilen döner temizlik enjektörleri yapışan parçacıkları basınçlı hava marifetiyle parçaların yüzeylerinden temizlemektedir. Toz ve malzeme parçacıkları enjektörlerin döner hareketi sayesinde farklı yönlerden gönderilen basınçlı hava ile temizlenmektedir. Son derece etkili olan bu yöntem köşeli parçalarda birikmiş olan kirlerin bile kolaylıkla temizlenmesini sağlamaktadır. Bu istasyonda temizlenen parçacıklar hava basıncı ile filtreli bir ekstraksiyon cihazına yönlendirilmektedir.

Aktif Elektriksel İyonizasyon

AC veya DC yüksek voltaj kullanılarak, daha sonra yüzey elektrik yüklemelerinin nötralizasyonunda kullanılabilecek iyonize olmuş hava üretebilir. AC veya DC sistemlerinin kullanımı, uygulamaya bağımlılık gösterir

AC H&0 Anti statik Çubuk

AC çubuk yüksek hızlı uygulamalar dâhil olmak üzere statik problemlere çözüm getirmektedir. Üretim aşamasında oluşan bozucu statik yükleri etkisizleştirmek için tasarlanmıştır. Çubuklar 50..60 Hz`de 7,5 kV alternatif voltajda işlem görmektedirler. Güçlü performansı, hızlı zayıflatma zamanı ve 40 mm mesafede etkin iyonizasyon sağlamaktadır.

H&0 Anti statik çubukları hava iyonlarını pozitif ve negatif iyonlara ayıracak bir elektrik alan oluşturur. Çubuğun yakınından geçirilen herhangi bir yüklü malzeme zıt yüklü iyonları çekecek ve malzeme nötralize olacaktır. Bundan sonra da malzeme ne başka ürünlere ne de makine parçalarına yapışacaktır. Aynı zamanda statik elektriğin neden olduğu toz çekimi, patlamalar, yangın tehlikesi ve elektrik şokları engellenmiş olacaktır.