Yaş Boya

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabinleri

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabinleri / Kağıt Filtreli Yaş Boya Kabinleri

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabinleri Ön filtreler ve ince gözenekli filtreler marifetiyle kuru filtreleme yapan yaş boya uygulama kabinleridir. Sektörde bilinen diğer ismi ise kağıt filtreli kabinlerdir.

Kullanım sürelerinin kısaltılmasının ve fazladan püskürtülen boya miktarının azaltılmasının sağlanması konusunda kuru filtreli yaş boya sistemleri su perdeli yaş boya sistemlerine karşı ciddi bir alternatif teşkil etmektedir. Boytes ’in Kuru filtreli tip yaş boya kabinleri yaş boya sistemi ihtiyacınıza göre uyarlanma imkânı sunmaktadır.

Çalışma sistemi

Fazladan püskürtülen boya atık (egzoz) fanı vasıtası ile emilen havayı dış ortama atmaya çalışan hava akımının içerisinde tutularak ön filtreye yönlendirilmektedir. Katı parçacıklar burada filtrelenmekte, temizlenen atık hava ise fan vasıtasıyla açık havaya salınmaktadır. Kuru filtreli yaş boya kabinlerinin su perdeli yaş boya kabinlerinden farkı püskürtülen boya su perdeli sistemde suya düşerken kuru filtreli kabinlerde ise ön filtreye (kâğıt filtreye) düşmesidir. Tüm yaş boya kabin türlerinde atık gaz fanı, motoru, pompa motoru ve aydınlatma armatürü kullanılan boya solvent bazlı ise ya da çalışma ortamında yanıcı, parlayıcı malzemeler bulunuyor ve yangın riski oluşturuyor ise ex-proof özellikteki malzemelerden seçilir.

Avantajları

  • Kuru filtreli kabinlerde su kullanılmadığı için havuzun su ile doldurulması gerekmez ve su doldurma masrafı yoktur.  Ayrıca havuz suyunun belirli zaman aralıkları ile değişmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
  • Su devir daim pompası olmadığı için kullanıcının elektrik tasarrufu yapmasını sağlar.
  • Uzun süreli bakım gerektirmez ve gereksiz sistem duruşları yaşatmaz.
  • Su devir daim pompasında ve bu pompanın tesisatında over spray kaynaklı ya da katı partikül/yabancı cisim sorunlar oluşmaz. Pompa bakım, onarım maliyeti oluşmaz.
  • Su perdeli yaş boya kabinlerindeki over spray dolayısı ile suda oluşan ve tüm sisteme dağılan boya sorunları yaşanmaz.
  • Su perdeli sistemlerde püskürtülen boyanın türüne göre ( su bazlı, solvent bazlı) belirlenip havuz suyunun içerisine dozaj pompaları ile dozajlanan ek çürütücü, yüzdürücü ve köpük kesici gibi kimyasalları sürekli olarak almak ya da depolamak zorunda kalmazsınız.
  • Su yüzeyinde kimyasal dozajlama ile oluşan çürümüş ve yüzen boyayı sudan ayırmak için yaş boya çamur sıyırıcı yatırımı yapmak zorunda kalmaz böylece hem sıyırıcı için ek yatırım maliyetinden kaçınmış olur hem de bu sistem üzerinde sürekli çalışacak pompalar için elektrik masrafından da korunmuş olursunuz ve ayrıca sistem üzerinde bulunan hava hatları için sürekli olarak basınçlı hava hattı, hava tesisatı, hava kurutucu ve eğer işletmede yoksa ya da yetersiz kalıyor ise bir hava kompresörü almak zorunda kalmazsınız.
  • Suyun ve su kullanımının her geçen gün biraz daha önem kazandığı bu günlerde gereksiz su kullanımından kaçınmış ve çevreye karşı duyarlı bir davranış sergilemiş olursunuz.

Kuru filtreli ya da diğer bir değiş ile kağıt filtreli yaş boya kabinleri ile alakalı daha fazla bilgi edinmek ve teklif talebinde bulunmak için http://www.boytes.com/iletisim/ adresi üzerindeki iletişim formu üzerinden, yazılı telefon numaralarımızdan ya da boytes@boytes.com adresi üzerinden e-potsa atarak bilgi ve teklif talebinde bulunabilir.

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 1#

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 1#

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 2#

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 2#

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 3#

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini 4#

Ex-proof Zone 1 sınıfı D class elektrik panosu

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini EX PROOF Pano

Kuru Filtreli Yaş Boya Kabini Ex-Proof Zone 1 Kontrol Panosu