Yaş Boya

Su Perdeli Yaş Boya Kabini

Su Perdeli Yaş boya kabini

Su Perdeli Yaş boya kabini üzerine fazladan püskürtülen boya, duvardaki su perdesinde bulunan su tabakasına çarparak suyun içerisinde hapsedilmektedir. Fazladan püskürtülen boya dikey su tahliye yüzeyinin alt kısmında emilmekte ve su tabakasına çarparak suyun içerisinde hapsedilmektedir. Boya buharı aşağı kısımda yer alan bölme plakalı seperatör ile donatılmış girdaplı yıkama sistemine sahip yıkama kısmının alt bölümünde yıkanarak giderilmektedir. Buharlaşmadan kaynaklanan su kaybını telafi etmek amacı ile otomatik su seviyesi denetim cihazının kullanılması tavsiye edilmektedir.   Suyun tamamı pompa üzerinden otomatik boya çamuru sıyırıcı filtrasyon sistemine yönlendirilmektedir. Otomatik bir dozlama ünitesi tarafından suya eklenen çürütücü, yüzdürücü, köpük kesici gibi kimyasal maddeler devridaim ettirilen suyun içerisindeki boya çamurunun ayrıştırılarak daha kolay ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Devridaim ettirilen su sistemden ayrı bulunan yaş boya çamuru sıyırıcı filtrasyon sistemi tarafından temizlenmektedir.

Bu işlem sonucunda ortaya çıkan yaş boya çamuru, yaş boya çamur sıyırıcı ünite tarafından filtrasyon sistemleri yardımıyla su havuzundan tahliye edilmektedir. Su perdeli yaş boya kabinleri tasarımsal anlamda hem manuel uygulamaya hem de robot kullanımına açık sistemlerdir. Boyanacak ürünün yüzey kalitesinin artması amaçlanıyor ise pozitif basınçlı odalar ile su perdeli yaş boya kabinleri desteklenirler. Bu tarz yaş boya uygulamalarında ayrıca boyaların karıştırılıp saklanmasına imkân sağlayan yaş boya hazırlık odalarının da bulunması gerekmektedir.

Tüm yaş boya uygulama kabinlerinde, kullanılan boya solvent bazlı bir boya ise ya da ortamda risk oluşturabilecek tarzda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasallar kullanıyor ya da bulunuyor ise bu tür sistemlerde fan, fan motoru, pompa ve aydınlatma armatürleri ex-proof özellikte malzemelerden seçilir. Bu şekilde hazırlanan sistemler hem boya operatörü hem de kullanıcı firma tarafından iş güvenliği açısından önem teşkil etmektedir.

Su Perdeli Yaş Boya Kabini 1#

Su Perdeli Yaş Boya Kabini 1#